pick a quality phd thesis writing services that may help you to perform you mit phd thesis free essay writing help at school writing service phd generally supply really clear newspapers

Privacy Beleid

Reisorganisatie Internatuur hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan Reisorganisatie Internatuur verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Reisorganisatie Internatuur verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage. Wij vragen enkel die persoonsgegevens met het doel je reis te kunnen boeken.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. De verwerking is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor je ze geeft.

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Internatuur heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de waarborging van je persoonsgegevens beveiligd zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Internatuur is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij info@internatuur.nl. Wij zijn op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, willen je hierop wijzen en respecteren deze.

Bewaren van persoonsgegevens
Internatuur bewaart persoonsgegevens met betrekking tot boekingen voor 7 jaar na boeking, zoals de wet voorschrijft. Daarna worden je gegevens door middel van een papierversnipperaar vernietigd.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@internatuur.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Laatste wijziging: 20 april 2018